Wyspa Patmos – LIST DO BRACI KAPŁANÓW

Wyspa Patmos

Św. Jan apostoł miłował Pana Jezusa z całego serca i całej duszy.
Patmos Kapłana to:

  1. – miejsce oddalenia od świata i zjednoczenia z Panem Bogiem .
  2. – przymus miłości Miłosiernej i sakrament pokuty
  3. – próżnia duszy wypełniona światłem Boga i Jego obecnością
  4. – każda twoja myśl jest tak cenna dlatego należy się Bogu
  5. – wypełnianie woli Bożej tzn czynić to co konieczne do życia i zbawienia
  6. – codzienna godzinna kontemplacja Pana Jezusa Eucharystycznego
  7. – Brewiarz to rozmowa duszy z Bogiem
  8. -Różaniec to egzorcyzm
  9. – Praca fizyczna i wysiłek
  10. – lektura mistrzów kontemplacji


Bracia Kapłani
Zapraszam do tworzenia eremów i korzystania z utworzonych przez naszą fundację .Jeżeli znacie budynki do adaptacji na EREM to proszę o kontakt .
Miłość Boga Ojca niech zawsze będzie z wami. Ks Benedykt