Kontemplacyjne Rekolekcje   Kapłańskie 14-16 listopada

Odbędą się w dniach 14-16 listopada Odargowo gm. Krokowa Ul. Św. Benedykta 2, Erem św. Antoniego

Temat:

40 Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 42  Mt 26,40-42

Poprowadzi Ksiądz Kanonik Jan Kruczyński Dyrektor Ośrodka Ewangelizacji Diecezji Szczecińsko-Kmieńskiej