Życie kontemplacyjne

Życiem kontemplacyjnym nazywamy ten rodzaj życia w którym człowiek porzuciwszy troskę o wszelkie rzeczy doczesne i duchowe , zajmuje się tylko sobą i Bogiem – sibi soli et Deo vacat – na ile na to pozwala słabość ludzka, usiłuje nieustannie jednoczyć się z Bogiem poprzez święte czytania , rozmyślania o rzeczach wiecznych i ustawiczną modlitwę .

Jean Leclercq „ Sam na sam z Bogiem „