Doświadczone drzewo

Choćbyś i umarł żyć będziesz „
Jezus żyje w twojej duszy.
To drzewo żyje dzięki słońcu i odrobinie wody.
Nie lękaj się  być  sam w jedności  ze Światłością świata i  Skalą
tj Kościołem z którego wypływa źródło żywej wody – Duch Święty.

Pozwól sobie na cztery pory roku  w kontemplacji   , adoracji rozważając głębię ojców Kościoła.

„Dziś będziesz mistykiem albo nikim”
(kard Shin )

Życzę  kapłanom i przyjaciołom EREM – u  w Odargowie radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Ks Benedykt