Fundacja chce promować i zachęcać do rozwój grup adoracyjnych oraz indywidualnej adoracji będącej nieodłączna częścią życia kontemplacyjnego nastawionego na ciągłą relację z Bogiem..

Adoracja Najświętszego Sakramentu z łac. adoratio – oddawanie czci, uwielbienie

Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed „Królem chwały” (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy”. Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom. (KKK, 2628)

Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas. Św. Jan Paweł II

W rzeczywistości tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem. Benedykt XVI

Kiedy tylko przychodzę do kaplicy, ofiarowuje siebie w obecności naszego Boga i mówię do Niego: „Panie, jestem tutaj. Powiedz mi, co chciałbyś abym zrobiła?”. I wtedy, mówię Bogu wszystko co leży mi na sercu. Mówię mu o moich przykrościach, radościach i słucham. Jeśli słuchasz, Bóg będzie do ciebie również mówił. Do dobrego Boga musisz zarówno mówić i słuchać. Bóg zawsze odpowiada, kiedy kierujesz się do Niego w jasny i prosty sposób. Św. Katarzyna Labourē.

Czas jaki spędzasz z Jezusem w Najświętszym Sakramencie jest najlepszym czasem jaki spędzisz na ziemi. Każda chwila jaką z Nim spędzisz będzie pogłębiała waszą relację i sprawi, że twoja dusza będzie stawała się wspanialsza i piękniejsza, to przyniesie pokój całej ziemi.  Św. Matka Teresa z Kalkuty

Kiedy podczas adoracji odmawiałam Święty Boże kilkakrotnie, wtem ogarnęła mnie żywsza obecność Boża i zostałam w duchu porwana przed majestat Boży. I ujrzałam, jak oddają chwałę Bogu aniołowie i święci Pańscy. Tak wielka jest ta chwała Boża, że nie chcę się kusić opisywać, bo nie podołam, a przez to – aby dusze nie myślały, że to już wszystko, com napisała. Św. Siostra Faustyna

Jeżeli pasterz adoruje Najwyższego Pasterza to i owce przyjdą za kapłanem do swojego Zbawiciela i odkryją, że należy robić to co konieczne do zbawiania i życia wtedy stworzą sobie przestrzeń dla Chrystusa i umiłują go bardziej. Odrzucą wtedy ze swojego życia to co tylko „światowe”.

„Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Mk 8,34).

Zaprzeć się samego siebie to znaczy zapomnieć o sobie i przeżywać cierpienia duchowe i fizyczne ofiarując je na przykład za konających, o nawrócenie grzeszników.

Zbieramy i rozpowszechniamy informacje o miejscach i godzinach adoracji. Poniżej znajduje się lista:

Parafia Świętej Rodziny. Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, godz. 12.00

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (Koło) – adoracja wieczysta

Parafia Rzymskokatolicka Świętych Teresy Od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy piątek od 8.30 do 20.00. Wejście do kaplicy adoracji od ul. ks. J. Chrościckiego. Od 19.00 do 20.00 można również skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania (w kościele)

Jeżeli w twojej parafii znajdują się godziny adoracji napisz do nas – zamieścimy je na stronie.