1. Tworzenie miejsc kontemplacji

Erem nie jest koniecznie miejscem obcym. Erem może każdy zorganizować w domu, dopasowując regułę życia do swoich możliwości. Adoracja zaś, może odbywać się w najbliższym miejscu gdzie praktykuje się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Fundacja pomaga też w miarę możliwości we wspieraniu parafii, które mają pomieszczenie gotowe na adorację, a nie mają funduszy na stworzenie takiej przestrzeni.

2. Organizacja rekolekcji otwartych i zamkniętych, spotkań, warsztatów oraz pobytów wypoczynkowych dla duchownych i świeckich rzymskokatolickich

Każdy uczestnik tego dzieła powinien żyć życiem sakramentalnym –  spowiedź nie rzadziej niż co dwa tygodnie, życie w stanie łaski uświęcającej, podejmowanie lektury duchowej (Pisma św. Jana od Krzyża, Dzienniczek św. s. Faustyny, Dzieje duszy św. Teresy od Dzieciatka Jezus) i inne – z których to dzieł można tworzyć regułę życia według osobistego rozeznania. Służymy pomocą w poszukiwaniu kierowników duchowych i spowiedników.

3. Organizacja opieki dla duchownych i darczyńców oraz członków kapituły

Kapłani i członkowie kapituły zaprzyjaźnieni z Fundacją i mający wkład w jej rozwój będą mogli w przyszłości liczyć na opieką zapewnioną przez fundację. Szczegóły i warunki opieki należy uzgodnić z zarządem Fundacji.

4. Wsparcie życia pustelniczego poprzez tworzenie eremów – pustelni na stały lub czasowy pobyt, w tym tzw. „roków kontemplacyjnych”

Fundacja zajmuje się budową eremów oraz przystosowywaniem już istniejących miejsc do prowadzenia życia pustelniczego bądź czasowego pobytu kontemplacyjnego. Kady kapłan chcący odbyć rok kontemplacyjny powinien mieć zgodę swojego biskupa i regułę zatwierdzoną przez własnego ordynariusza.

5. Wspieranie duchowości adoracyjno – liturgicznej

Organizowanie dni skupienia, rozpowszechnianie informacji o miejscach adoracji wieczystej lub całodziennej, pomocy w organizowaniu liturgii uroczystych.

6. Wsparcie duszpasterstwa, małżeństw i rodzin katolickich poprzez organizowanie wypoczynku, rekolekcji, warsztatów

Propozycją fundacji dla małżeństw które pragną spędzić swój urlop bądź czas na wypoczynek jest pomoc w zorganizowaniu wypoczynku tak aby był on zawsze życiem w świadomej obecności Boga.