Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Mt 26, 40-41

Idąc za ta myślą chcemy organizować w Polsce rozwój życia kontemplacyjnego poprzez tworzenie sieci eremów i miejsc adoracji, z których będą mogły skorzystać osoby szukające pogłębienia swego życia duchowego.

Chcemy, aby kapłani – a także zainteresowani świeccy – mogli w pobliżu swojego miejsca zamieszkania mieć takie miejsce, w którym będą mogli spędzić przynajmniej jeden dzień w miesiącu na skupieniu i modlitwie. Ponadto chcemy wspierać w rozwoju duchowym poprzez dyskusje, polecane lektury czy wskazywanie dobrego i sprawdzonego spowiednika w okolicy.

Cały czas szukamy miejsc w których mogłyby powstać nowe eremy. Jeżeli ktoś dysponuje miejscem które chciałby aktem fundacyjnym przekazać lub udostępnić na potrzeby życia pustelniczego prosimy o kontakt. Rozpoczynamy od dwóch przystosowanych eremów i sieci miejsc adoracyjnych

Zasadą życia kontemplacyjnego jest robić w życiu to co konieczne do życia i zbawianie.

Erem

  1. Samemu Bogu służyć będziesz

Przerwać kajdany zła :Zablokuj telefony dla osób , które uzależniają ciebie lub ich uzależniasz od siebie , unikaj z nimi kontaktów
2 . W pokusie proś Boga byś nie zgadzał się na nią i miał odwagę częstej spowiedzi
3 . Wyłącz zmysły i włącz duszę
4 . Zawierz siebie Panu Jezusowi i pokornie Go prosić by dał ci łaskę miłości i modlitwy uwielbienia bo ona najbardziej napełnia duszę 5 . Miłuję więc adoruję Jezusa Eucharystycznego 6 . Czynię , myślę , mówię , czynię to co konieczne tj bądź wola Boga7 . Bez jedności z pasterzami Kościoła nie ma pobożności
8 . Czytania duchowe ojców Kościoła to światło dla duszy
9 . Rozmyślanie jeżeli Bóg daje ci tę łaskę 10 . Zawsze „ Amen „