1. Witaj, Gwiazdo morza,
  Wielka Matko Boga,
  Panno zawsze czysta,
  Bramo niebios błoga
 1. Ty, coś Gabriela
  Słowem przywitana,
  Utwierdź nas w pokoju,
  Odmień Ewy miano.
 1. Winnych wyzwól z więzów,
  Ślepym powróć blaski.
  Oddal nasze nędze,
  Uproś wszelkie łaski.
 1. Okaż, żeś jest Matką,
  Wzrusz modłami swymi
  Tego, co Twym Synem
  Zechciał być na ziemi.
 1. O Dziewico sławna
  I pokory wzorze,
  Wyzwolonym z winy
  Daj nam żyć w pokorze.
 1. Daj wieść życie czyste,
  Drogę ściel bezpieczną,
  Widzieć daj Jezusa,
  Mieć w Nim radość wieczną.
 1. Bogu Ojcu chwała,
  Chrystusowi pienie,
  Obu z Duchem Świętym
  Jedno uwielbienie. Amen.
 1. Ave, maris stella,
  Dei Mater alma,
  Atque semper Virgo
  Felix coeli porta.
 1. Sumens illud Ave
  Gabriélis ore,
  Funda nos in pace,
  Mutans Hevae nomen.
 1. Solve vincla reis,
  Profer lumen caecis,
  Mala nostra pelle,
  Bona cuncta posce,
 1. Monstra te esse Matrem,
  Sumat per te preces,
  Qui pro nobis natus,
  Tulit esse tuus,
 1. Virgo singuláris,
  Inter omnes mitis,
  Nos culpis solútos,
  Mites fac et castos.
 1. Vitam praesta puram
  Iter para tutum,
  Ut vidéntes Jesum,
  Semper collaetémur.

  7. Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.