Jak wspominają Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, św. s. Faustyna Kowalska bardzo pragnęła, aby każda z sióstr jej zakonu, raz w życiu przeżyła rok ciszy i milczenia w klasztorze kontemplacyjnym.

Fundacja Erem powstała, aby idąc za tą myślą s. Faustyny, stworzyć sieć eremów, czyli miejsc wyciszenia i kontemplacji, które mogłyby służyć księżom katolickim w całej Polsce oraz poza jej granicami. Fundacja pragnie też promować wszelkie formy kontemplacji i odosobnienia w różnym wymiarze czasowym. Fundacja chce szerzyć cześć dla Najświętszego Sakramentu poprzez rozpowszechnianie idei adoracji Eucharystycznej. Obecnie powstały 2 eremy jeden w województwie lubelskim (Erem św. Józefa) i pomorskim (Erem św. Antoniego). Każdy kapłan lub świecki może skorzystać z takiego miejsca.

Jednocześnie cały czas szukamy miejsc i fundatorów (darczyńców) na stworzenie eremów w Polsce i zagranicą, by móc pełniej ożywiać kontemplację Jezusa Eucharystycznego.