Każde życie kontemplacyjne, wymaga ustanowienia reguł czy zwyczajników, pomagających w zjednoczeniu z Bogiem oraz odejście od światowego chaosu, przede wszystkim od tego w duszy.

Poniżej przedstawiamy propozycje reguły Fundacji Erem:

Przykład „Reguły Dnia” Eremu

– przez cały czas skupienia obowiązuje post od alkoholu, oraz ograniczenie używania urządzeń audiowizualnych i mobilnych
– warto wybrać sobie jedną lekturę duchową, która będzie „prowadziła” przez cały czas skupienia
– modlitwy własne, takie jak różaniec, koronka d Bożego Miłosierdzia i inne należy odmówić w wybranych przez siebie porach
– w piątki zachęca się do odprawienia Drogi Krzyżowej
– oderwanie się od bieżących spraw parafii czy wspólnoty

7.45 – przygotowanie do Mszy św./Godzina Czytań
8.00 – Msza św. z jutrznią
9.00 – lekkie śniadanie
10.00 – Lektura duchowa z postawieniem sobie pytań do przemyślenia; po niej spacer
12.00 – Anioł Pański i modlitwa południowa
14.00 – obiad
16.00 – Lektura duchowa z postawieniem sobie pytań do przemyślenia; po niej spacer
18.30 – Nieszpory
19.00 – kolacja
20.00 – Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem (odpowiedź na poprzednie lektury)
21.30/22.00 – Kompleta

lub

7.45 – Jutrznia z Godziną Czytań
8.45 – lekkie śniadanie
9.30 – Lektura duchowa z postawieniem sobie pytań do przemyślenia; po niej spacer
11.30 – Przygotowanie do Mszy św.
12.00 – Anioł Pański, Msza św. i modlitwa południowa
14.00 – obiad
16.00 – Lektura duchowa z postawieniem sobie pytań do przemyślenia; po niej spacer
18.30 – Nieszpory
19.00 – kolacja
20.00 – Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem (odpowiedź na poprzednie lektury)
21.30/22.00 – Kompleta

EREM to:

Eucharystyczne Oblicze Jezusa moją miłością;
Raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim;
Eljasz ukryty w skale;
Maryja Matka moja adoruje Jezusa ze mną.


Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi inspiracjami:

Jesteśmy powołani do kochania świata. A Bóg tak umiłował świat, że dał mu Jezusa (J 3,16). Dzisiaj tak kocha świat, że daje mu nas – ciebie i mnie – abyśmy byli Jego miłością, współczuciem i obecnością poprzez życie modlitewne, ofiarne i zawierzone Bogu. Odpowiedź, jakiej Bóg oczekuje od ciebie, to byś stał się kontemplatywny, abyś był kontemplatorem. Trzymajmy Jezusa za słowo i bądźmy kontemplatywni w sercu świata, bo jeśli mamy wiarę, to jesteśmy w Jego nieustannej obecności. W kontemplacji dusza czerpie bezpośrednio w sercu Boga łaski, które aktywne życie rozdaje. Nasze życie powinno być zjednoczone z Chrystusem żyjącym w nas. Jeśli nie żyjemy w obecności Chrystusa, to nie możemy wytrwać. Co to jest kontemplacja? Żyć życiem Jezusa. Tak to właśnie rozumiem. Kochać Jezusa, żyć Jego życiem każdego dnia, żyć naszym życiem w Jego życiu… Kontemplacja nie oznacza zamknięcia się w ciemnym pokoju, ale pozwala Jezusowi żyć Jego Męką, miłością i pokorą w nas, modlić się z nami, być z nami i uświęcać poprzez nas. Nasze życie i nasza kontemplacja są jednym. To nie kwestia czynienia, ale bycia. Chodzi o to, by nasz umysł całkowicie korzystał z łaski Ducha Świętego, który obdarza nas pełnią Boga i posyła do wszystkiego stworzenia jako swego osobistego posłańca miłości (Mk 16,15).

Autor Św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997), założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości


„Ja Krzysztof z Avilli, postanowiłem dzisiaj, w dzień św. Magdaleny, ułożyć sobie w ten sposób życie, by było na chwałę Boga i Jego św. Matki, która niech mnie rozpali w służbie Bożej i sprawi; by mi zostały odpuszczone grzechy, jak były odpuszczone św. Magdalenie, A więc z 24 godzin doby sześć przeznaczam na spanie, jedną na słuchanie Mszy św., dalej jedną na czytanie Ewangelii i żywotów świętych przypadających na dany dzień, wreszcie jedną na moje osobiste pobożności i jedną na przechadzkę. Pozostaje jeszcze 14 godzin, które wykorzystam na pracę i zdobycie środków do życia. Wszystko dla Boga i Jego Matki błogosławionej, którzy niech będą ze mną i wszystkimi moimi sprawami. Amen”