EREM DLA KAPŁANÓW I NIE TYLKO

 

Eucharystyczne Oblicze Jezusa moją miłością;
Raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim;
Eljasz ukryty w skale;
Maryja Matka moja adoruje Jezusa ze mną.

Zabierz, Panie, i przyjmij
całą wolność moją, pamięć moją i rozum,
i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś
– Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość
Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza.

[Amen].

Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowe,
p.234 (Modlitwa, Zabierz Panie i przyjmij całą wolność moją)

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych, i żyłeś w pokorze, i ukryciu, w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

AKTUALNOŚCI

Zachód słońca nad Eremem św. Józefa

Czytaj →

Rekolekcje kapłańskie

W dniach 4-7 czerwca odbyły się rekolekcje kapłańskie, w których wzięło udział 9 księży tego …

Czytaj →

Życie kontemplacyjne

Życiem kontemplacyjnym nazywamy ten rodzaj życia w którym człowiek porzuciwszy troskę o wszelkie rzeczy doczesne …

Czytaj →