EREM DLA KAPŁANÓW I NIE TYLKO

 

Eucharystyczne Oblicze Jezusa moją miłością;
Raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim;
Eljasz ukryty w skale;
Maryja Matka moja adoruje Jezusa ze mną.

Zabierz, Panie, i przyjmij
całą wolność moją, pamięć moją i rozum,
i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś
– Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość
Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza.

[Amen].

Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowe,
p.234 (Modlitwa, Zabierz Panie i przyjmij całą wolność moją)

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych, i żyłeś w pokorze, i ukryciu, w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

AKTUALNOŚCI

Doświadczone drzewo

Choćbyś i umarł żyć będziesz „Jezus żyje w twojej duszy.To drzewo żyje dzięki słońcu i …

Czytaj →

Z Księgi o założeniu pierwszych mnichów Jana XLIV

Z Księgi o założeniu pierwszych mnichów Jana XLIV, biskupa Jerozolimy (Liber de institutione primorum monachorum, …

Czytaj →

Rekolekcje dla kapłanów w Odragowie 2024

Rekolekcje kontemplacyjne dla dwunastu kapłanów. Rekolekcje poprowadzi  O. Piotr Wardawy OFMCap Temat:Adoracja – modlitwa wzajemnie …

Czytaj →