Rekolekcje kapłańskie

W dniach 4-7 czerwca odbyły się rekolekcje kapłańskie, w których wzięło udział 9 księży tego samego rocznika z Archidiecezji Warszawskiej. Kapłani byli wyświęceni na prezbiterów 28 maja 2011 roku i, z okazji 12 rocznicy święceń kapłańskich, pragnęli wspólnie przeżyć czas zbliżenia z Jezusem i braćmi. Rekolekcje odbyły się w ośrodku Erem w Odargowie, zaledwie 4 km od przepięknych plaż Dębek i Morza Bałtyckiego. Poprowadził je ks. Marek Szymula – ojciec duchowny Archidiecezji Warszawskiej. Podczas tych duchowych dni prezbiterzy mieli okazję odpocząć od codziennych obowiązków i skupić się na spotkaniu z Bogiem i sobą nawzajem. Program rekolekcji obejmował codzienne Msze Święte, konferencje duchowe, modlitwę Liturgią Godzin oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Rekolekcje były okazją do wzajemnego wsparcia i modlitwy między kapłanami, którzy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, refleksjami i nadziejami na przyszłość. W trakcie rekolekcji, księża mieli czas na samotne rozważanie i medytację, korzystając z uroków okolicy, bliskości natury i morza. Tematem przewodnim rekolekcji było umacnianie więzi z Chrystusem oraz pogłębianie duchowości kapłańskiej. Księża odkrywali nowe inspiracje i metody duszpasterskie, aby lepiej służyć swoim parafianom i wspólnocie Kościoła.

ksiądz Łukasz Lewandowski